Dr Mateusz Grzesiak

Najpopularniejszy psycholog w Polsce

Dr Mateusz Grzesiak międzynarodowy mówca motywacyjny, trener i konsultant. Posiada tytuły magistra psychologii i prawa oraz doktorat z zarządzania. Jest w trakcie budowy dorobku habilitacyjnego oraz pisania dwóch kolejnych doktoratów.

Szkoli, uczy, prowadzi warsztaty, jest coachem i mentorem - na jego konferencjach, warsztatach, coachingach i wykładach pojawiło się w sumie ponad 100.000 ludzi, zdobywając wiedzę potrzebną w osiąganiu zamierzonych rezultatów osobistych i zawodowych.

Tworzy autorskie programy edukacyjne - wśród nich MBA przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, największe w kraju kursy e-learningowe w różnych obszarach kompetencji społecznych, a także konstruuje własne narzędzia z zakresu personal brandingu i psychologii.

Pracował dla największych marek, w tym Fortune 500, pomagając im zwiększyć wydajność i podnieść skuteczność w zakresie zarządzania i marketingu, m.in. Audi, Google, Coca-Cola, Aviva, Danone, Roche, BNP Paribas, Volkswagen, ING.

Jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Akademii WSB, gdzie wykłada psychologię przywództwa. Często zapraszany na uniwersytety zagraniczne (m.in. Chiny, ZEA, USA). Naukowo interesuje się kształtowaniem marki osobistej, kulturą i social media.

Wykładał w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, polskim i włoskim w takich krajach jak m.in. USA, Meksyk, Wielka Brytania, Chiny, Brazylia, Niemcy, Izrael, Ekwador, Ukraina, Włochy. Jego książki są wydawane po polsku, angielsku i niemiecku.

Jako przedsiębiorca będący w swojej branży liderem rynku oraz wykładowca akademicki łączy świat biznesu z rygorem nauki, oferując synergię skutecznej praktyki oraz sprawdzonej teorii w nowoczesnej i atrakcyjnej formie.

Jego doświadczenie obejmuje między innymi psychologię, marketing, personal branding, perswazję, marketing, komunikację, zarządzanie, przywództwo, coaching, terapię, wystąpienia publiczne, rozwój osobisty. Spędził ponad 20 000 godzin na kształceniu innych.

Jest autorem 20 bestsellerowych książek, licznych artykułów naukowych i publikacji dotyczących marki osobistej, zarządzania, coachingu, motywacji, sprzedaży i rozwoju osobistego, a także felietonistą i ekspertem często zapraszanym do radia i telewizji.

Media nazywają go najpopularniejszym psychologiem w Polsce, a jego profile społecznościowe obserwuje łącznie ponad 600.000 osób. Za swoją działalność w charakterze przedsiębiorcy i naukowca otrzymał kilkanaście prestiżowych nagród, w tym Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jako mówca występował na scenie m.in. z Tonym Robbinsem, Brianem Tracy, Blairem Singerem, Robertem Kiyosaki, Jackiem Canfieldem, Lesem Brownem, Robertem Cialdinim i wieloma innymi prelegentami, wykładowcami, aktorami i znanymi osobistościami.

Jego wizją jest tworzenie świadomego człowieka, a misją interdyscyplinarny rozwój, by być przykładem skuteczności i świadomości dla ludzi i organizacji poprzez zdobywanie kompetencji i osiąganie wyników w różnych dziedzinach życia osobistego i zawodowego.